top of page

การรักษาทางกายภาพอื่นๆ

ปวดคอ ข้อมือ ข้อเท้า สะโพก

  • 1 ชม
  • 1,500-2,800 THB

คำบรรยายบริการ

การเตรียมตัวก่อนการผ่า และหลังผ่า


ข้อมูลการติดต่อ

taedeshi@hotmail.com


bottom of page