top of page

ตรวจร่างกาย หาสาเหตุ ปรับการเคลื่อนไหว

ตรวจโครงสร้าง ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ทักษะการวิ่ง

  • 25 นาที
  • 750 US dollars

คำบรรยายบริการ

หาสาเหตุของการบาดเจ็บ ป้องกันการบาดเจ็บ


ข้อมูลการติดต่อ

taedeshi@hotmail.com


bottom of page